Radio Beograd

Radio Jugoslavija

Radio Koper

Radio Ljubljana 1

Radio Ljubljana 2 via Smarje pri Jelsah

Radio Novi Sad 1


Radio Novi Sad 2

Radio Prishtina

Radio Sarajevo

Radio Zagreb

RT Srbije Radio Novi Sad